Ciśnienie powietrza w oponach


Wpływ ciśnienia powietrza w oponach na ilość zużywanego paliwa

Kierowca, który przejechał wiele różnej długości odcinków dróg wie, że na ilość spalanego paliwa ogromny wpływ ma sposób, w jaki eksploatuje swój środek transportu. Nie bez znaczenia jest tutaj wartość ciśnienia utrzymywana w ogumieniu pojazdu. Warto poświęcić jej więcej uwagi, gdyż to właśnie poziom ciśnienia jest tym czynnikiem, który znacząco wpływa na tzw. „eko-jazdę”. Jak to możliwe? Jaki jest ten zalecany, a zarazem właściwy wskaźnik ciśnienia powietrza w oponach?

Zacznijmy od tego, że jest on określany już na etapie produkcji samochodu. Taka informacja umieszczana jest w różnych miejscach samochodu. Można ją znaleźć np. na klapce wlewu paliwa.

Poziom ciśnienia w oponach powinien być uzależniony od różnych czynników. Tak naprawdę powinien być dostosowany w zależności od tego, czy na co dzień kierowca podróżuje sam, czy z kompletem pasażerów. Istotne jest też to, czy jeździ z obciążeniem w postaci bagażów, towarów itp…

Nieodpowiednie ciśnienie powietrza w oponach ma wpływ na spalanie paliwa. Badania wykazały, że niekontrolowany ubytek ciśnienia powoduje zwiększenie poziomu spalania. Dzieje się tak, ponieważ słabo napompowana opona ugina się w niewłaściwym miejscu, dochodzi do jej mocnego rozgrzewania się, a to w konsekwencji prowadzi do zużycia większej ilości paliwa.

W oponach większości samochodów, najczęściej zalecaną wartością ciśnienia jest ta na poziomie 2,2 bara. Warto ją zapamiętać i stosować nawet, jeśli odbiega minimalnie od tej, którą określa producent. Eksperci wskazują, że obniżenie wartości ciśnienia jedynie o 0,2 bara, już doprowadza do podniesienia kosztów zużycia paliwa i to o jeden procent.

Bywa tak, że wartość ciśnienia w oponach jest podawana w atmosferach. A jeden bar to w przybliżeniu 0,9869 atmosfery. Tak więc przeliczenie atmosfer na bary jest dosyć proste.

Wpływ ciśnienia powietrza w oponach na bezpieczeństwo na drodze

Opony stykają się bezpośrednio z nawierzchnią drogi, a to już konkretny powód, dla którego użytkownik samochodu powinien kontrolować poziom ich ciśnienia. Najlepiej, jeśli jest ono sprawdzane regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, a już na pewno przed każdą dłuższą trasą. Zaleca się też, by robić to po dłuższym postoju samochodu, kiedy koła są już wystudzone. Prawidłowe ciśnienie zapewnia cichą jazdę, lepszą przyczepność opon i znacznie dłuższą ich żywotność.

Nieprawidłowe ciśnienie w oponach negatywnie wpływa na komfort jazdy. Niedopompowana opona generuje hałas, który jest słyszalny wewnątrz pojazdu i szybko ulega zniszczeniu, co jest widoczne na bokach. Amerykanie udowodnili, że ogumienie z niewystarczającym ciśnieniem, wydłuża drogę hamowania pojazdu o ponad 20 procent! Oprócz tego słabe ciśnienie może mieć istotny wpływ na skrócenie przebiegu ogumienia. Przy tym warto podkreślić, że różnica poziomu ciśnienia w oponach znajdujących się na tej samej osi, może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji w trakcie jazdy – samochód może być „znoszony” na lewą lub prawą stronę drogi! Z kolei nadmiernie napompowana opona doprowadza do wytarcia bieżnika pośrodku. Zwiększa się też wtedy ryzyko jej uszkodzenia w wyniku wjechania w dziurę na jezdni. Zbyt duże ciśnienie może doprowadzić wręcz do wystrzału opony.

Temat ciśnienia powietrza w oponach może wydawać się skomplikowany, jednak doświadczony kierowca, taki, który doskonale zna swój samochód, szybko zauważy, że to już czas, aby skontrolować ten wskaźnik i czuć się bezpiecznie na drodze.